Geschiedenis

De geschiedenis in het kort.
Er is bewijs dat de eerste bewoners in het gebied rond Mollans zich vestigden in de steentijd, zo ongeveer 2500 voor Christus, ongeveer ten zuiden van het huidige dorp. Er is ook bewijs van een latere vestiging, tussen de 7de en de 1e eeuw voor Christus,.op een rots juist ten noorden van het dorp. Daarna is er weinig bekend, totdat de Romeinen arriveerden in de 1e eeuw voor Christus. De aantrekkingskracht om zich hier te vestigen was gelegen in de aanvoer van water, zowel door de rivier als door de vele bronnen in de omliggende heuvels, waardoor landbouw mogelijk was. Later, wegens de goede strategische ligging van Mollans, werd het via de riviervallei een doorgang naar de Alpen. Dit genereerde inkomen voor de inwoners door het heffen van tolgelden aan doorgaande reizigers en kooplieden.
De Romeinen vestigden in het nabijgelegen Vaison La Romaine een administratief centrum en er zijn resten gevonden van een Romeinse villa even ten zuiden van het huidige dorp. De eerste gedocumenteerde geschiedschrijving over Mollans dateert van 1014 als Castrum de Mollanis en beschrijft een versterkt dorp.
Het is pas in de late Middeleeuwen dat er meer bekend wordt over de geschiedenis van Mollans. Het dorp was in bezit van de baronnen van Mévouillon. Een van hen verkocht het 1293 aan Albert Medici, een Florentijnse edelman. Vanaf die tijd waren het turbulente jaren, met godsdienstoorlogen in de 16e eeuw en later de Franse revolutie. De geschiedenis van Mollans is goed gedocumenteerd en is ook het onderwerp van een klein boekje dat kan worden verkregen in de dorpscafés en bij de Mairie (=het gemeentehuis). In het boekje treft met een gedocumenteerde rondgang aan door het dorp waarin gebouwen en monumenten worden beschreven evenals historische belangrijke gebeurtenissen. De rondgang is gratis in de maanden juli en augustus

This post is also available in: Engels, Frans